Vælg en ydelse:

Afhentning af pas / kørekort
Boligindskudslån
Pladsanvisning, økonomisk fripladstilskud
Flytning / Indrejse
Foto
Helbredstillæg
Kørekort
Legitimationskort
Pas
Sygesikring/Lægeskift
Pas - Familie min. 3 personer
Hjælp til andet
Digital post / Digital Fuldmagt
NemID / MitID